Doanh thu quý 4/2018 của Vinamilk lên tới hơn 13.000 tỷ đồng

Doanh thu quý 4/2018 của Vinamilk lên tới hơn 13.000 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế của Vinamilk đạt 2.277 tỷ đồng, tăng trưởng 30,5% so với quý 4 năm 2017. Kết quả kinh doanh tích cực này xuất phát từ nhiều nguyên nhân; trong đó có việc tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn.